Pazarlamanın e-ticaret üzerine etkisi

Pazarlamanın e-ticaret üzerine etkisi


İnternet iş hayatına girdiğinden beri yenilikler sunmakla kalmamış pek çok şeyi değiştirmiş ve halen de değiştirmeye devam etmektedir. Yeni giren kavramlardan biri de Internet Marketing kavramından çevrilen internet pazarlama. İnternet Pazarlama, en temel anlamıyla, potansiyel müşteriye ulaşımın, ürün ve hizmetlerin tanıtım ve satışının internet üzerinden yapılmasıdır.

Günümüzde, Internet pazarlama, işletmenin büyümesi ve tanıtılması amacıyla kullanılan anahtar ve çok etkili bir araç haline gelmiştir. Web sitesinin yapımı ya da web sitesinin tanıtımı, internet pazarlamanın temeli olmasına rağmen amaçlarına ulaşmak için yeterli değildir. Aslında bir web sayfasının arkasında, gerçek değerleri ve amaçları ile gerçek bir şirket vardır.

İnternet pazarlamada farklı bir ortamın, farklı bir dağıtım kanalının ve farklı bir rekabet aracının doğmasını sağlamıştır. İşletmeler için fiziki ortamlarının yanı sıra sanal ortamlar ve web siteleri sayesinde rekabetin boyutu değişmiştir. İşletmeler hem kurumsal anlamda hem de pazarlama anlamında web siteleri oluşturmaya başlamışlardır. Kurumsal web sitelerinde şirket hakkında bilgilere yer vermektedirler. Böylece, şirketler, topluma ve müşterilerine daha şeffaf hale gelmişlerdir. Pazarlama anlamındaki web sitelerinde ise, sadece fiziki bir mağazada değil, aynı zamanda web üzerinden de ürün ve hizmetlerini satışa sunmuşlardır.

İnternet pazarlamaya en çok ihtiyaç duyan ve bunu en etkin kullanan elbette ki elektronik ticaret sektörüdür. Herhangi bir ürünü ya da hizmeti internet üzerinden online olarak satmak için pazarlama ve reklam faaliyetlerinin en az ürün kadar etkin olması gerekmektedir. Bu da ancak bu konuda tecrübeli bir el tarafından gerçekleştirilebilir. Ülkemizde internetten alışveriş sektöründe yeni bir çağı başlatan buypasa.com reklam ve satış pazarlama faaliyetlerine verdiği önem e e-ticaret eğitimleri ile öne çıkmaktadır. Ücretsiz üye olmak ve komisyonsuz satış imkanlarından yararlanmak için https://buypasa.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

+ Yorum bulunamadı

Yorum Ekle